VZW

De VZW staat in voor de organisatie en verhuur van onze lokalen in de Koude Keuken, dit vergt veel administratief werk en daarom zijn we ze ook zeer dankbaar!

Wie?
Te beginnen met de eerste vraag: wie zijn ze? De vzw bestaat uit volgende mensen: Kurt Le Comte is secretaris en vertegenwoordigt de oudleiding. Voorts hebben we Marcel Le Comte als lokaalverantwoordelijke van de Koude Keuken (tel. Marcel voor verhuur: 050 38 70 61) en Geert Eggermont als verslaggever. Geert vertegenwoordigt samen met Kris Bonduel de ouders. Bert Spanhove en Lukas Bruggeman vertegenwoordigen de leiding.

Wat?
Laat ons zeggen dat de vzw een steun in de rug is voor de chirowerking. Vooral dan op financieel en praktisch gebied. Bij de bouw van de lokalen in de Koude Keuken, of de verbouwingen in het Parochiaal Centrum waren zij het die de plannen opmaakten, een budget berekenden en nog veel meer. De vzw, en vooral Marcel dan, is ook verantwoordelijke voor de lokalen in de Koude Keuken, en zorgt ook voor de verhuring. En daar houdt het niet bij op. Ze verzorgen elk jaar een bbq en voorzien de ouders van een hapje en drankje op de inschrijvingsavond voor het bivak.

Contact
Voor meer inlichtingen omtrent de vzw contacteer je best de voorzitter.

Voor huren van onze lokalen: gelieve Marcel Le Comte te bellen (050 38 70 61)