VB's

De taak van onze VB's is helpen waar het nodig is, advies geven als hen dat gevraagd wordt of als dat nodig blijkt te zijn, maar ze we willen voor enthousiast aanwezig zijn. Zowel ouders, leden als leiding kunnen bij hen terecht.

Tom Coulier

geboortedatum: 

1ste jaar VB 

Varia: 


Klaas Vandekerckhove

geboortedatum: 06/02/1982

2de jaar VB

Varia: Deze Chirofanaat voor het leven ziet het volledig zitten om samen met zijn vrouw VB te zijn van de Chirogroep waar hij nog opgroeide.


Goedele Borremans

geboortedatum: 05/04/1982

2de jaar VB

Varia: Met  (vanaf volgend jaar 3) Chirodochters in huis, is het voor deze opvoedster een voorrecht om te mogen deel uitmaken van deze enthousiaste leidingsploeg.